TARIM BİLGİSİ

Damla Sulama Nedir?

Damla sulama, bitkileri yetiştirmek için en verimli su ve besin maddesi dağıtım sistemidir. Su ve besinleri, doğru zamanda ve direkt, bitkinin kök bölgesine teslim eder. Böylelikle,her bir bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin öğelerini, doğru zamanda almasını sağlar ve bitkilerin optimum seviyede büyümelerine yardımcı olur. Damla sulama sayesinde çiftçiler, sudan, gübrelerden, enerji ve hatta bitki koruma ürünlerinden tasarruf ederken daha yüksek verim elde edebilirler.

Nasıl çalışır?

Su ve besinler, "damlatıcılar" olarak bilinen daha küçük üniteler içeren "damlatıcı hatları" adı verilen borularda tarlada teslim edilir. Her bir damlatıcı, su ve gübre içeren damlalar yayar, bu da su ve besin maddelerinin her bir bitkinin kök bölgesine direkt olarak uygulanmasıyla sonuçlanır.

 

 

Üreticiler neden damla sulamayı tercih eder?

Nedeni basit. Damla sulama, diğer sulama yöntemlerine kıyasla, sadece daha fazla yatırım getirisi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çiftçilere, arazilerini yönetebilmeleri için verimli ve basit bir yol sağlar.

 • Daha fazla, yüksek kaliteli verim,
 • Buharlaşma, atık ve kaçak riski olmadığından büyük oranda su tasarrufu sağlar,
 • Her türlü topografya ve toprak tipinde homojen damla sulama sağladığından, arazi kullanımı % 100 seviyesine ulaşır,
 • Düşük basınçta çalışabilmesinden dolayı enerji tasarrufu sağlar,
 • Gübre ve bitki koruma ürünlerinde liç içermeden verimli kullanım olanağı sağlar,
 • Hava şartlarına olan bağlılığı azaltır, büyük oranda istikrar sağlar ve riskleri minimuma indirir.   

 

Bitkiler neden damla sulama ister?

Tıpkı insanlar gibi, bitkiler de su ve besinlerini dengeli bir şekilde elde etmeyi severler. Kimse bir günde, tüm bir ayın yemeklerini yemek istemez ve aynı şey, bitkiler için de geçerlidir. Bu nedenle damla sulama, su ve besin maddelerini sık sık ve küçük dozlarda uygulayarak, mümkün olan en yüksek verimi elde etmenize yardımcı olan optimum büyüme koşullarını sağlar.

Bitkilerin damla sulama ile daha verimli olmasının nedeni şu:

 • Su ve besinlerin yüksek kullanılabilirliği,
 • Bitkinin gelişim ihtiyaçlarına uygun su ve besin dozu,
 • Doygunluk vermeden, iyi toprak havalandırması,
 • Aşırı gübre uygulamasından kaynaklanan yüksek tuzluluğun önlenmesi,
 • Bitki örtüsünün fazla ıslanmamasından dolayı mantar hastalıkları riski minimuma iner.

 

Dünya neden damla sulamaya ihtiyaç duyuyor?

2050 yılına gelindiğinde, dünyada 10 milyar insan yaşıyor olacak ve kişi başına yeterli kaloriyi üretebilmek için gerekli olan ekili arazilerde % 20 azalma olacak. Artan su kıtlığını da dahil edersek, tarımsal üretkenliği ve kaynak verimliliğini arttırmaya ihtiyaç duyduğumuz ortaya çıkıyor.  Bu sayede damla sulama sistemi devreye giriyor, çiftçilerin daha fazla kalori ve metreküp su üretmesine izin vererek küresel tarım ekonomisini değiştiriyor.

 • Kuraklık ve iklim değişikliğinin gıda üretimine etkisi azalır,
 • Gübre liçinden kaynaklanan yeraltı suları ve nehirleri kirlenmez,
 • Yoksulluk azalır, şehirlere olan göç azalır ve kırsal topluluklar desteklenir. 

 

 

AKILLI SULAMA İLE VERİMİNİZİ KATLAYIN

Ayçiçeği, yağ sanayii için önemli bir bitkisel kaynaktır, üretici için önemli olan ise yüksek verim ve yağ oranına ulaşmaktır. Akıllı sulama ile yüksek verim elde etmek için su yönetimini kontrol edebilir, su ve gübreden tasarruf ederken veriminizi arttırabilirsiniz.

Ayçiçek yetiştiriciliğinde neden akıllı sulama kullanmalıyım?

Ayçiçek yetiştiriciliğinde stres faktörlerinin verimden çalmasını engelleyin

Damla Sulama sistemi, bitki gelişim dönemine göre tam olarak gerekli olan miktarlarda sulama ve gübreleme yapmak için size imkan ve esneklik sağlar. Erken ve geç dönemlerde yeşil aksam gelişimini dengelemek için farklı su ve gübre uygulamaları yaparak stres koşullarını kontrol edebilir, tozlanma döllenme zamanında doğru sulama programı ile zamanında ve yüksek verimli hasat yapabilirsiniz. 

Daha az su daha fazla verim

Karık sulama, yağmurlama sulama ve pivot sulama yöntemleri ile karşılaştırıldığında, akıllı sulama, yağ kalitesini arttırmasının yanında yüksek verim sağlar.

 

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DAMLA SULAMA DEVRİMİ

Çeltik yetiştiriciliğinde en iyi alternatif; damla sulama

Damla sulama ile kullandığınız su ve gübrenin etkinliğini arttırabilir ve hatta tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu sistemle, yüzey buharlaşması, yüzey akışı ve sızıntı engellenebilir.

Eğimli arazilerde çeltik yetiştirebilirsiniz

Düz ova alanlarında sıkışıp kalmış çeltik üretimi, bu alanların kısıtlı olmasından kaynaklı olarak, yüksek icar bedelleri ve yabancı ot populasyonundaki artış gibi sorunları beraberinde getiriyor. Damla sulamanın eğimli arazilerde eşit su ve gübre dağıtım avantajı ile eğimli arazilerinizi çeltik tarımına açıp, hem üretiminizi hem karınızı artırın.

 

Çevre ve tüketici dostu çeltik üretin

Salma sulamada çevre ve insan sağlığı ile ilgili bazı çekinceler oluşmuştur; toprak verimliliğinin düşmesi, besin maddelerinin toprağın alt katmanlarına kaçması, yer altı sularının nitrat ve zihirli kimyasallar ile kirlenmesi, topraklarda arsenik birikimi, sera gazı (temelde metan - CH4) salınımının artmasıdır. Son yapılan araştırmalar damla sulamanın kayda değer ölçüde su tasarrufu sağladığını, pirinç tanesinde arsenik birikimini azalttığını ve metan salınımını düşürdüğünü kanıtlamıştır.